Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

πυκνότητας θηλυκό

  1. πυκνότητα, στη γενική του ενικού