Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

πτηνού ουδέτερο

  1. πτηνό, στη γενική του ενικού