Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

προσκύρωσης θηλυκό

Άλλες μορφέςΕπεξεργασία