Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

προέδρου αρσενικό

  1. πρόεδρος, στη γενική του ενικού