πού την κεφαλήν κλίναι

Δείτε επίσης: ποῦ τήν κεφαλήν κλίνῃ

Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Ετυμολογία Επεξεργασία

πού την κεφαλήν κλίναι < από την ευαγγελική περικοπή: καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσιν καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις, ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ (Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 8:20· πβ. Κατά Λουκάν 9:58). Η φράση όμως παραδίδεται μεταγενέστερα και με απαρέμφατο (κλῖναι): Ὁ δέ φησιν, Ἐν τοῖς μὲν ἀληθείᾳ ὑπηκόοις οὐκ ἔχω ἐγὼ ποῦ τὴν κεφαλὴν κλῖναι (Ιωάννης της Κλίμακος, Λόγος ΙΓʹ) και Δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, [ἵνα κρύψω ἐν τάφῳ,] ὅτι οὐκ ἔχει ὁ ξένος τὴν κεφαλὴν ὅπου κλῖναι. (Γεώργιος Ακροπολίτης, Στιχηρὸν ψαλλόμενον τῷ ἁγίῳ καὶ μεγάλῳ σαββάτῳ)

  ΈκφρασηΕπεξεργασία

πού την κεφαλήν κλίναι

ΣυνώνυμαΕπεξεργασία

  • δεν έχει στον ήλιο μοίρα

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία

  ΜεταφράσειςΕπεξεργασία