Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

πονοκέφαλου αρσενικό

  1. πονοκέφαλος, στη γενική του ενικού