Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

πολύτιμου

  1. πολύτιμος, στη γενική του ενικού
  2. πολύτιμο, στη γενική του ενικού