Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

πλυσταριού ουδέτερο