Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

πλυσίματος ουδέτερο

  1. πλύσιμο, στη γενική του ενικού