Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

πλοιάρχου αρσενικό

  1. πλοίαρχος, στη γενική του ενικού