Ετυμολογία

επεξεργασία
πληρώνω τη λέζα < → δείτε τις λέξεις πληρώνω, η, τη και λέζα

  Έκφραση

επεξεργασία

πληρώνω τη λέζα