Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

πλεούμενου ουδέτερο

  1. πλεούμενο, στη γενική του ενικού