Δείτε επίσης: πετώ

Μεσαιωνικά ελληνικά (gkm)Επεξεργασία

  ΡήμαΕπεξεργασία

πετῶ και πετάω
Αρχαία ελληνικά (grc) Επεξεργασία

  ΡήμαΕπεξεργασία

πετῶ