Κλιτικός τύπος επιθέτου

επεξεργασία

πετρελαιοπαραγωγούς