Κλιτικός τύπος επιθέτου

επεξεργασία

πετρελαιοπαραγωγέ