Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

περιχώρων ουδέτερο, μόνο στον πληθυντικό