Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

περικύκλωσης θηλυκό

Άλλες μορφές

επεξεργασία