Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

παρεμπόδισης θηλυκό

Άλλες μορφές

επεξεργασία