Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

παραγγελιοδόχο αρσενικό ή θηλυκό