Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

παρ' όλ' αυτά < παρά όλα αυτά

  Επίρρημα επεξεργασία

παρ' όλ' αυτά

  Μεταφράσεις επεξεργασία