Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

παιδοκτόνοι αρσενικό ή θηλυκό