Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

πάτου αρσενικό

  1. πάτος, στη γενική του ενικού