Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

πάροικε

  1. πάροικος, στην κλητική του ενικού