Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ομορφιάς

  1. ομορφιά, στη γενική του ενικού