Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

οικονόμας

  1. οικονόμα, στη γενική του ενικού