Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

οβελίσκου αρσενικό

  1. οβελίσκος, στη γενική του ενικού