Κλιτικός τύπος αντωνυμίας

επεξεργασία

οίον

  Επίρρημα

επεξεργασία

οίον

  Μεταφράσεις

επεξεργασία