Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος αντωνυμίας επεξεργασία

οίον

  Επίρρημα επεξεργασία

οίον

  Μεταφράσεις επεξεργασία