Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ξύλινου

  1. ξύλινος, στη γενική του ενικού
  2. ξύλινο, στη γενική του ενικού