Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

ξεμοντάρω < ξε + μοντάρω

  Ρήμα επεξεργασία

ξεμοντάρω

  Μεταφράσεις επεξεργασία