Δείτε επίσης: Ξέρας

Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

ξέρας θηλυκό