Δείτε επίσης: Ξέρας

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

ξέρας θηλυκό