Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ξάδερφου αρσενικό

  1. ξάδερφος, στη γενική του ενικού