Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

νεογνού ουδέτερο

  1. νεογνό, στη γενική του ενικού