Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ναυτοδανείου ουδέτερο

  1. ναυτοδάνειο, στη γενική του ενικού