Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ναυτιλίας

  1. ναυτιλία, στη γενική του ενικού