Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

νέγρου αρσενικό

  1. νέγρος, στη γενική του ενικού