Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

μυστικοπαθούς

  1. μυστικοπαθής, στη γενική του ενικού
  2. μυστικοπαθές, στη γενική του ενικού