Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

μπροσουρών θηλυκό