Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

μπουρλότου ουδέτερο