Νέα ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Ρηματικός τύπος Επεξεργασία

μπουμπουνίζει

  Ρήμα Επεξεργασία

μπουμπουνίζει (ως απρόσωπο ρήμα)