Ρηματικός τύπος

επεξεργασία

μπουμπουνίζει

μπουμπουνίζει (ως απρόσωπο ρήμα)