Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

μπανιέρας

  1. μπανιέρα, στη γενική του ενικού