Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

μπαγαποντάκοι αρσενικό