Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

μικροβιολογίας

  1. μικροβιολογία, στη γενική του ενικού