Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

μεταθέσεως θηλυκό