Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

μετάθεσης θηλυκό

Άλλες μορφές

επεξεργασία