Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος αντωνυμίας επεξεργασία

μερικούς

  Κλιτικός τύπος επιθέτου επεξεργασία

μερικούς