Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

μαστροπού αρσενικό ή θηλυκό

  1. μαστροπός, στη γενική του ενικού