Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

μαρκαδόρου αρσενικό

  1. μαρκαδόρος, στη γενική του ενικού