Κλιτικός τύπος επιθέτου

επεξεργασία

μακράς θηλυκό