Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

μάνικας

  1. μάνικα, στη γενική του ενικού