Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

μάγειρε

  1. μάγειρος, στην κλητική του ενικού